DIVADELNÍ HLASOVĚ POHYBOVÁ DÍLNA DIVADLA WĘGAJTY

21.10.2018

neděle 21. a pondělí 22. října na DAMU a v Chaloupce v Prokopském

PRÁCE

Motto: "Máš-li otázku, zkus ji vyjádřit tělem!" (E. Stachura)

Práce začne od fyzických akcí probouzejících tělesnost, smysly, přítomnost v okamžiku a citlivost na prostor i ostatní lidi. Počáteční inspiraci vezmeme z choreografií tradičních tanců, postupně budeme přecházet k novým formám tance a k improvizaci. Budeme nacházet rytmy, impulzy k tanci, k živé hudebnosti. Elementy tance pomůžou překročit bariéry všednosti, probudit představivost a odhalit otázky, které v sobě nosíme. Přejdeme k práci s maskou, budeme hledat individuální stezky ve světech maskové poetiky (burleska, minimalismus a jiné). Budeme rozvíjet motivy tanců, práci s maskou, dodáme vokální prvky (kánony, zpěvy v otevřeném prostoru, hlasové improvizace). Vytvoříme skici etud a malých scén.

DIVADLO WĘGAJTY

Kultovní polské divadlo činné od roku 1982. Patří k souborům svébytně rozvíjejících cestu zahájenou jednou z nejznámějších osobností polské divadelní historie, Jerzym Grotowským. V tomto pojetí má divadlo odejít z divadelních sálů a oživovat, animovat, "světit" každodenní život. Činnost divadla Węgajty zahrnuje větší oblast působení a škálu aktivit než se pod pojmem "divadelní práce" obvykle rozumí. Zahrnuje, mimo jiné: výpravy do vesnických regionů východní Evropy (Ukrajina, Bělorusko, Slovensko, Makedonie) zaměřené na tradiční hudbu a obřadní divadlo, vlastní představení inspirovaná těmito výpravami, projekt Inna Szkoła Teatralna (Jiná škola divadla) zahrnující dílny tradičních tanců a písní, práci s maskou a vytvoření živelného představení hraného ve venkovských stodolách v rámci koledních vánočních, masopustních a velikonočních výprav, organizování festivalu Wioska Teatralna zaměřeného na uměleckou tvorbu se sociálním, politickým a ekologickým obsahem a přesahem.

(podrobnosti viz www.teatrwegajty.eu)

PODROBNOSTI

Struktura dílny je pevně provázána a jednotlivé etapy práce se vyvozují jedna z druhé, je proto nutná účast na celé dílně. Herecké ani pěvecké zkušenosti nejsou podmínkou účasti, jen zájem o nabízenou práci. Přihlášky a krátký text o sobě a motivaci k účastí zasílejte do 15. 10. 2018 na adresu:

tednadechalet@gmail.com

ROZVRH:

Neděle 21. 10. od 9 do 14 hodin - Sál DAMU

Pondělí 22. 10. od 16 do 21 hodin - Centrum "Chaloupka v Prokopském údolí" a plenér

CENA: 

1000/700 Kč (jestliže by cena byla překážkou, je možné se domluvit na individuální výši příspěvku)

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:

David Zelinka, tel.: 731 028 107, mail: tednadechalet@gmail.com