TEATR WĘGAJTY: BODY OBRATU. BRATRŮV PŘÍBĚH /PRZESILENIA. OPOWIEŚĆ BRATA

21.10.2018

neděle 21. října od 20 hodin v divadle Attic, Cross Club, Plynární 1096/23, Praha-Holešovice

Režie: Wacław Sobaszek
Vystupují: Erdmute Sobaszek, Wacław Sobaszek a studenti IST (Inna Szkola Teatralna divadla Węgajty - Marek Kurkiewicz, Maria Legeżyńska, Barbara Michera, Tomasz Puchalski

"Umění má podle tvůrců inscenace nejen probouzet vědomí diváků, ale zároveň jim i dodávat nástroje, které umožňují účinně jednat mimo divadlo. Je voláním jednotlivých herců i celé skupiny směrovaným přímo k divákovi. Herec zde nejen tvoří postavu, ale pomocí slov, akcí a rolí sdílí své myšlenky, hledání a objevy - poetické, politické a společenské - nástroje, pomocí kterých demaskuje realitu i ty, které mu umožňují v ní existovat a tvůrčím způsobem jednat. Aktéři nejen vyhlašují "těžké" informace, ale také vybízejí diváka, aby se vydal na vlastní cestu hledání a konání, byť i prostou, skromnou, ale vlastní.

Forma představení se vyvozuje z politického kabaretu a je blízká brechtovské tradici. Pantomima, akce v maskách, taneční scény, herecké etudy rozehrávané sólově, v párech a v proměnlivých konstelacích performerů, hudební vsuvky, komentáře sociologů, analýzy politických strategií, fragmenty poezie - to všechno tvoří v Bodech obratu svébytnou strukturu patchworku. Jeho základem je montáž atrakcí (podle Sergeje Ejzenštejna), ve které klíčovou roli hraje rytmus vystavěný nejen na hudebních motivech, ale i na hudebnosti slov, frází, jednání." (z recenze Magdaleny Hasiuk)

PO PŘEDSTAVENÍ BUDE NÁSLEDOVAT SETKÁNÍ A DISKUZE S TVŮRCI NA TÉMA "POTŘEBNÉ DIVADLO" SPOJENÁ S PROMÍTÁNÍM KRÁTKÝCH FILMŮ O PRÁCI DIVADLA A OTEVŘENOU DÍLNOU TANCŮ POSBÍRANÝCH BĚHEM VÝPRAV DIVADLA.

HOSTOVÁNÍ DIVADLA WĘGAJTY BYLO PODPOŘENO GRANTEM NADACE ŽIVOT UMĚLCE, DĚKUJEME.