PÍSNĚ O KRAJINĚ, PÁNU BOHU A ŽIVOTĚ LIDSKÉM

Divadelní představení-obřad u hodovního stolu z písní moravských, polských, ukrajinských, lotyšských a poezie Bohuslava Reynka a Brunona Schulze, kde zpěvem těch písní zkusíme vyjít za čas a prostor přítomný.

"Písně jsou spojnicí časů a krajin minulých přítomných a budoucích. Písně dávají setkat se s mrtvými a vzdálenými. Písně jsou cesta, pouto, lék. Písně jsou tělo, duše i duch.

Vytvořili: Jana Dobešová, Blanka Lhotáková, Kamila Kutálková, Zane Perkone, David Zelinka.
Hrají a zpívají tito a další.

(Představení bylo na divadelním festivalu Audimafor v Hradci Králové oceněno jako významný výtvarně-hudební počin.)