foto: Eugenia Wasylczenko


CÍTÍM A VÍM: NALEZL JSEM PŘÍSTAV A KLID. 

Performance pro ticho, světlo, písně, a ty, kteří je kdy zpívali. Píseň je vždy pro život, pro štěstí, pro cestu dál a vzhůru. Píseň je vždy modlitba, volání, vítězství.

Za zpěvu písní dávných a archaických se rozpráví o podstatných věcech života, aby ožily vize i vzpomínky, odlesky prožitého neskutečna i tušených skutečností. Neboť "jsou věci, které se nemůžou stát zcela, beze zbytku, až do konce. Jsou příliš velké na to, aby se vměstnaly do událostí, a příliš úžasné. Jenom se zkoušejí dít, kladou se na podloží skutečnosti, jestli je unese, ale hned zase ustupují, aby neztratily svou úplnost ve zlomkovitosti uskutečnění. V našich biografiích pak zůstávají bílá místa, vonná stigmata, rozsetá po nocích a dnech". Jsou to místa-momenty, kdy "ve všem se odrážíš, a tobě v očích všechno se čistě zrcadlí".

(citace: Bruno Schulz, Bohuslav Reynek)

Režie: David Zelinka                                                        Obsazení: Zane Perkone, Jana Dobešová, Michaela Dašková, Kamila Kutálková, David Zelinka  a hosté.                                     Hudba: tradiční písně